Startpagina

 

De stemperiode is gesloten. Op zondag 1 oktober j.l. was de feestelijke bekendmaking en uitreiking van de cheques.

Dankzij jullie allemaal heeft het stemmen voor onze vereniging dit jaar € 324,29 opgebracht. Wij zullen het goed besteden

Hartelijk dank aan iedereen die op ons heeft gestemd.

 

 

In de rubriek “Downloads” kunt u vanaf heden diverse formulieren inzien en downloaden.

Verder zijn er nieuwe emailadressen aangemaakt voor:

voorzitter@agv-asten.nl,

secretaris@agv-asten.nl

penningmeester@agv-asten.nl

Dit om te voorkomen dat er mails zoek raken en bij een wisseling van bestuursleden hoeft er dan niets te worden aangepast of te worden gewijzigd.

 

Dan is er ook nog een mailadres waarop u eventuele mededelingen  en of verzoekjes aangaande het clubblad

en/of de website kunt richten, dit is  facilitair@ agv-asten.nl

GELIEVE VANAF NU, ENKEL NOG MAAR DEZE MAILADRESSEN GEBRUIKEN

AGV Asten is de vereniging voor mensen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening uit, Ommel en Heusden.

Wat doen we
Tweewekelijks hebben we onze kienmiddag.
Verder hebben wij jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals een jeu de boules middag, een busreis, een fietstocht in de mooie omgeving van Asten, en bij zaal van Hoek een feestavond met zang en muziek en de gezellige kerstviering.
Jaarlijks krijgen leden ook een heerlijk rijk gevuld kerstpakket.
Wij hebben dus vooral gezellige sociale, recreatieve en sportieve activiteiten en soms een voorlichtingsbijeenkomst of themamiddag.
Verder hebben we ons eigen mededelingenblad het Contactblad.